Onderteken

CHARTER

 • ik vraag geschreven toestemming (opt-in-formule) aan de ouders wanneer ik foto's van hun kinderen wil nemen en/of delen; ook bij specifieke doeleinden stel ik opnieuw de vraag.
 • ik engageer mij om aan kinderen vanaf 6 à 7 jaar zelf toestemming te vragen of ze het goed vinden dat ik hun foto online zet en ik respecteer hun mening
 • ik geef het goede voorbeeld wat betreft het plaatsen van foto's op internet en social media
 • ik denk na over welk beeld een foto over een kind oproept en of dit ooit tegen hem of haar gebruikt kan worden
 • ik deel nooit iets dat de integriteit van een kind zou kunnen schaden, zoals : de locatie, te blote foto's of "schaamte"-gevoelige poses; wanneer een kind ziek of gewond is; of zich in een onveilige situatie bevindt
 • ik breng activiteiten en actie in beeld maar niet de gezichten van de kinderen indien ik iets ongevraagd openbaar zet
 • ik zet geen (volledige) naam bij de foto van een kind; zeker niet taggen
 • ik maak voor het publiceren van beeldmateriaal zoveel mogelijk gebruik van afgeschermde groepen; vb besloten groep Facebook 
 • ik stel mijn privacysettings zodanig in dat beelden enkel met de uitgekozen personen gedeeld worden
 • ik bekijk regelmatig of leden nog toegang mogen behouden tot besloten groep(en)

 • ik waak erover dat de privacy van het beeldmateriaal van de toevertrouwde kinderen niet wordt geschonden
 • indien er bezwaar is tegen het door mij gedeeld beeldmateriaal zal ik er alles aan doen om dit te laten verwijderen
 • ik engageer me om dit charter bekend te maken bij medewerkers, ouders, kinderen, familie, vrienden, enz...
 • ik onderteken dit charter omdat ik overtuigd ben dat beeldmateriaal van kinderen doordacht en veilig moet genomen, gepost en gedeeld worden.

Onderschrijf jij/ je voorziening ook het Charter? 

Dan komt u ook op de lijst: Wij zijn overtuigd!