Goed om weten...

Wist je dat

... je een eerder gegeven toestemming voor het publiceren van beeldmateriaal altijd kan herroepen ?

... voor het nemen en publiceren van foto's voor kinderen onder de 18 jaar toestemming van hun ouders nodig is?

... je best ook toestemming vraagt aan de jongere zelf ?

... je toestemming nodig hebt voor publicatie per kanaal (website, Facebook, brochures ...) ? Als je een kanaal niet bevraagd hebt en een foto of video toch wil gebruiken, moet je dus opnieuw toestemming vragen.

... de toestemming die je hebt gekregen voor een bepaald kanaal niet meer hernieuwd moet worden ? Deze is onbepaald in de tijd geldig, tenzij de persoon in kwestie zijn toestemming expliciet herroept.

... je moet werken met een 'opt-in' in plaats van een 'opt-out'-toestemming'?

Dit betekent dat ouders expliciet moeten kunnen aankruisen of aangeven of ze toestemming geven voor publicatie of niet. Heel wat huishoudelijke reglementen bevatten een 'opt-out'-formule met betrekking tot beeldmateriaal: 

Meer lezen...

Bron: Laure Van Hoecke, Wonderwijze media. Kaders, praktijken en tools voor een mediawijs onderwijs.  Brussel (2017), Uitgeverij Politeia, p. 97-101. 

Bron citaat: GBA, Algemene verordening gegevensbescherming: 

Bereid je voor in 13 stappen 


Maakt u zich zorgen over foto's die online staan? 

Wilt u iets melden

Heeft u vragen of ervaart u problemen? 


Dan kan u altijd bellen op de hulplijn rond veilig internetten die bereikbaar is via het gekende nummer 116 000.