Ondertekenen

CHARTER

 • ik vraag geschreven toestemming (opt-in-formule) aan de ouders wanneer ik foto's van hun kinderen wil delen; ook bij specifieke doeleinden stel ik opnieuw de vraag.
 • ik engageer mij om aan kinderen vanaf 6 à 7 jaar zelf toestemming te vragen of ze het goed vinden dat ik hun foto online zet en ik respecteer hun mening
 • ik geef het goede voorbeeld wat betreft het plaatsen van foto's op internet en social media 
 • ik denk na over welk beeld een foto over een kind oproept en of dit ooit tegen hem of haar gebruikt kan worden 
 • ik deel nooit iets dat de integriteit van een kind zou kunnen schaden, zoals : de locatie, te blote foto's of "schaamte"-gevoelige poses; wanneer een kind ziek of gewond is; of zich in een onveilige situatie bevindt
 • ik breng activiteiten en actie in beeld maar niet de gezichten van de kinderen indien ik iets openbaar zet
 • ik zet geen (volledige) naam bij de foto van een kind; zeker niet taggen
 • ik deel geen beeldmateriaal op een openbaar platform wel in een afgeschermde groep; vb besloten groep Facebook. 
 • ik stel mijn privacysettings zodanig in dat beelden enkel met de uitgekozen personen gedeeld worden
 • ik bekijk periodiek na of iedereen nog deel kan uitmaken van de besloten groep 
 • ik waak erover dat de privacy van het beeldmateriaal van de toevertrouwde kinderen niet wordt geschonden
 • indien er bezwaar is tegen het door mij gedeeld beeldmateriaal zal ik er alles aan doen om dit te laten verwijderen
 • ik engageer me om dit charter bekend te maken bij medewerkers, ouders, kinderen, familie, vrienden, enz...
 • ik onderteken dit charter omdat ik overtuigd ben dat beeldmateriaal van kinderen doordacht en veilig moet gedeeld en gepost worden

Teken hier!

Hier komen maandelijks het aantal onderschrijvers.

De gegevens blijven anoniem, worden niet verwerkt, zij dienen enkel als graadmeter van dit charter.  Wij staan in voor een afdoende veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens en  verwijderen deze eind 2018. UnieKO vzw

Deze kanjers ondersteunen dit charter