.

Opt in- opt out


Fout voorbeeld (opt-out-formule):

We gaan ervan uit dat u geen bezwaar hebt tegen het maken en publiceren van fotomateriaal tijdens activiteiten en uitstappen. Indien u als ouder of kind toch bezwaar hebt, mag u dit laten weten aan de directie.

Deze vervang je door een apart document met een 'opt-in'-formule.

• Goed voorbeeld (opt-in-formule):

We vragen via deze weg toestemming om gerichte afbeeldingen te nemen van uw kind en deze te verspreiden via de kanalen van de opvang.

Geef aan of u akkoord bent dat .............(naam van de kinderopvang) foto's en filmpjes :

  • neemt van uw kind tijdens activiteiten en uitstapjes
  • publiceert op haar website
  • publiceert in de afgesloten Facebookgroep van de opvang
  • publiceert in een WhatsApp-groep van de opvang
  • publiceert in de infobrochure
  • publiceert op de blog
  • stuurt via een persoonlijk bericht om u op de hoogte te brengen van de activiteiten van uw kind
  • (Schrappen wat niet past)

! We verwijderen deze foto's na x-aantal jaren (=niet verplicht maar beter)

! We verwijderen u als ouder uit de (afgesloten) groepen x-maanden nadat uw kind onze kinderopvang heeft verlaten.

! We vragen u als ouder om zelf het portretrecht te respecteren. Foto's die de kinderopvang maakt en waar andere kinderen op staan dan uw eigen kind mag u niet delen zonder eerst toestemming te vragen aan de ouders van deze kinderen.

Handtekening ouders,

Pas de inhoud van deze brief aan op basis van uw eigen specifieke communicatiekanalen als kinderdagverblijf of gezinsopvang.

Hieronder kan u het K&G- modeldocument toestemmingsformulier beeldmateriaal downloaden