Portretrecht

Portretrecht

Bij het creëren en publiceren van foto- of videomateriaal moet je ook rekening houden met het portretrecht of het 'recht op afbeelding'. Voor een opvanginitiatief is het goed om te weten wat hier mag en niet mag, zodat je hier (juridisch) niet mee in de problemen komt. Het recht op afbeelding gaat over twee elementen:

     • enerzijds moet de persoon die afgebeeld wordt toestemming geven om een afbeelding te maken.
     • anderzijds moet hij of zij toestemming geven om de afbeelding te publiceren.

Hier kan je kinderen al op jonge leeftijd bewust mee leren omgaan, bijvoorbeeld door aan te geven dat ze best even aan iemand vragen of ze een foto mogen nemen en of ze deze bijvoorbeeld op hun Facebookprofiel mogen posten.  'Recht op afbeelding' gaat over gerichte foto's.  Sfeerfoto's, bijvoorbeeld een foto van een menigte, mogen wel worden genomen en worden gepubliceerd zonder toestemming.

Een gerichte foto is

 • een beeld van een individu; 
 • of een beeld waarin één of meer personen tijdens een groepsactiviteit worden uitgelicht; 
 • of wanneer voor een afbeelding geposeerd wordt.

Als iemand poseert voor de foto:

 • geeft hij of zij impliciet toestemming voor het nemen van de foto.
 • geeft hij of zij echter geen toestemming voor publicatie. Dit moet je dus nog steeds expliciet vragen.

De mythe van de 4 personen

In sommige initiatieven kinderopvang en andere middens circuleert de mythe van 'meer dan 4 personen': als een afbeelding meer dan 4 personen zou bevatten, zou dit geen gerichte foto zijn. Het aantal personen is echter NIET van belang om te bepalen of het een gerichte afbeelding is of niet. vb een groepsfoto van alle kinderen uit de opvang waarop ze poseren, is een gerichte afbeelding en vraagt dus om toestemming voor publicatie.

Bron: Laure Van Hoecke, Wonderwijze media. Kaders, praktijken en tools voor een mediawijs onderwijs. Brussel (2017), Uitgeverij Politeia, p. 97-101

Bron: GBA, Dossier 'Recht op afbeelding'' 

Meer weten?